Wojskowy Instytut Łączności

https://bip.wil.waw.pl/wil/zamowienia-publiczne/zamowienia-zakonczone/2019/9457,ZP-18-19-DTO.html
2020-10-20, 05:10

ZP-18-19-DTO

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Wojskowego Instytutu Łączności – obiekt nr 26”

Metadane

Data publikacji : 16.07.2019
Data modyfikacji : 06.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Janulewicz
Osoba udostępniająca informację:
Anna Karaszewska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Karaszewska

Opcje strony