Wojskowy Instytut Łączności

https://bip.wil.waw.pl/wil/zamowienia-publiczne/zamowienia-zakonczone/2019/9429,ZP-17-19-DTO.html
2020-07-11, 17:00

ZP-17-19-DTO

Wymiana kabli zasilających budynki nr 26 i 49 w Wojskowym Instytucie Łączności w formule zaprojektuj i wybuduj

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne, 45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia, 45000000-7 – Roboty budowlane, 74275000 – Usługi geodezyjne

Metadane

Data publikacji : 05.07.2019
Data modyfikacji : 05.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Karaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Karaszewska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Karaszewska

Opcje strony