Wojskowy Instytut Łączności

https://bip.wil.waw.pl/wil/zamowienia-publiczne/zamowienia-zakonczone/2019/9139,ZP-10-19-DTO.html
2020-05-27, 16:26

ZP-10-19-DTO

Modernizacja i rozbudowa rozdzielni głównej niskiego napięcia wraz z przebudową układu zasilania w budynku Wojskowego Instytutu Łączności w formule zaprojektuj i wybuduj

Nr CPV: 71320000-7, dodatkowe: 45310000-3, 45315600-4.

Metadane

Data publikacji : 01.04.2019
Data modyfikacji : 05.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Jursa
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Monika Pietrucha

Opcje strony