Wojskowy Instytut Łączności

https://bip.wil.waw.pl/wil/zamowienia-publiczne/zamowienia-wszczete/postepowania-pzp/10164,ZP-8-20-WIL.html
2020-08-10, 18:21

ZP-8-20-WIŁ

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla WIŁ

Metadane

Data publikacji : 19.03.2020
Data modyfikacji : 06.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Karaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Karaszewska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Karaszewska

Opcje strony