Wojskowy Instytut Łączności

https://bip.wil.waw.pl/wil/status-prawny/9008,Status-prawny.html
2020-05-31, 03:20

Status prawny

Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego jest instytutem badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

Posiada osobowość prawną – podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Organem sprawującym nadzór nad Instytutem jest Minister Obrony Narodowej.

Metadane

Data publikacji : 20.03.2019
Data modyfikacji : 03.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Pietrucha
Osoba udostępniająca informację:
Monika Pietrucha
Osoba modyfikująca informację:
Monika Pietrucha

Opcje strony