Wojskowy Instytut Łączności

https://bip.wil.waw.pl/wil/rada-naukowa/9021,Rada-Naukowa.html
2022-12-04, 19:12

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Skład Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Łączności kadencji 2021-2025

prof. dr hab.inż. Marek Amanowicz

 • prof. dr hab.inż. Marek Amanowicz
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk
 • dr inż. Robert Białas
 • płk Piotr Chodowiec
 • prof. dr hab. inż. Piotr Gajewski – przewodniczący
 • mgr inż. Edward Golan
 • płk dr inż. Andrzej Janulewicz
 • mgr Mariusz Jezierski
 • dr inż. Paweł Kaniewski
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski
 • płk mgr inż. Adam Kugler
 • dr inż. Krzysztof Kosmowski
 • dr hab. inż. Ireneusz Kubiak
 • kpt. dr inż. Mateusz Kustra
 • dr hab. inż., prof. WAT Jerzy Łopatka
 • dr hab. inż., prof. AGH Marcin Niemiec
 • dr hab. inż., prof. WAT Andrzej Paszkiewicz
 • dr inż. Janusz Romanik – sekretarz
 • dr inż. Janusz Sitek – reprezentant MEiN
 • dr hab. inż. Marek Suchański – zastępca przewodniczącego
 • dr inż. Joanna Śliwa
 • dr inż. Robert Wicik
 • płk dr inż. Grzegorz Szmit

Metadane

Data publikacji : 22.03.2019
Data modyfikacji : 22.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Pietrucha
Osoba udostępniająca informację:
Monika Pietrucha
Osoba modyfikująca informację:
Monika Pietrucha

Opcje strony