Wojskowy Instytut Łączności

https://bip.wil.waw.pl/wil/przedmiot-dzialalnosci/9010,Przedmiot-dzialalnosci.html
2020-07-11, 15:44

Przedmiot działalności

Zakres działalności podstawowej Instytutu obejmuje:

  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dyscyplinach naukowych elektronika, informatyka i telekomunikacja;
  • przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
  • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie sprzętu wojskowego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności na potrzeby resortu obrony narodowej.

Metadane

Data publikacji : 20.03.2019
Data modyfikacji : 03.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Pietrucha
Osoba udostępniająca informację:
Monika Pietrucha
Osoba modyfikująca informację:
Monika Pietrucha

Opcje strony