Wojskowy Instytut Łączności

https://bip.wil.waw.pl/wil/ogloszenia-inne/ogloszenia-archiwalne/13831,OGLOSZENIE-na-przeprowadzenie-badania-Sprawozdania-z-wykorzystania-dotacji-celow.html
2024-02-22, 16:12

OGŁOSZENIE na przeprowadzenie badania Sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej otrzymanej na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Minsterstwem Obrony Narodowej a Wojskowym Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym za rok 2022

Metadane

Data publikacji : 21.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Juras DL
Osoba udostępniająca informację:
Anna Karaszewska

Opcje strony