Wojskowy Instytut Łączności

https://bip.wil.waw.pl/wil/ogloszenia-inne/ogloszenia-aktualne/14646,Zaproszenie-do-skladania-ofert-na-badanie-sprawozdan-finansowych-za-rok-2023-i-2.html
2024-02-22, 15:50

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych za rok 2023 i 2024

Metadane

Data publikacji : 11.09.2023
Data modyfikacji : 11.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Juras DL
Osoba udostępniająca informację:
Anna Karaszewska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Karaszewska

Opcje strony