Wojskowy Instytut Łączności

Aktualnie znajdujesz się na:

2022

Według sprawozdania finansowego za 2022 rok ( w przygotowaniu) wartość aktywów trwałych na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 22 312 tys. zł  w tym:

  • wartości niematerialne i prawne o wartości 5 272 tys. zł,
  • rzeczowe aktywa trwałe  o wartości 17 024 tys. zł,
  • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16 tys. zł, 

a wartość aktywów obrotowych wyniosła 93 516 tys. zł.

Metadane

Data publikacji : 29.03.2019
Data modyfikacji : 15.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożenna Pustelnik
Osoba udostępniająca informację:
Monika Pietrucha
Osoba modyfikująca informację:
Monika Pietrucha

Opcje strony

do góry