Wojskowy Instytut Łączności

Aktualnie znajdujesz się na:

2018

Według sprawozdania finansowego za 2018 rok wartość aktywów trwałych na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 26 082 tys. zł, obejmując:

  • wartości niematerialne i prawne o wartości 6 879 tys. zł,
  • rzeczowe aktywa trwałe  o wartości 19 165 tys. zł,
  • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 38 tys. zł, 

a wartość aktywów obrotowych wyniosła 67 411 tys. zł.

Metadane

Data publikacji : 29.03.2019
Data modyfikacji : 05.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożenna Pustelnik
Osoba udostępniająca informację:
Monika Pietrucha
Osoba modyfikująca informację:
Monika Pietrucha

Opcje strony

do góry