Wojskowy Instytut Łączności

Aktualnie znajdujesz się na:

Dyrekcja

Organami Instytutu są:

  • dyrektor,
  • rada naukowa.

Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Dyrektor jest odpowiedzialny przed Ministrem Obrony Narodowej za prawidłowe kierowanie Instytutem i uzyskiwane wyniki ekonomiczne.

Dyrektor odpowiada za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

Dyrektor kształtuje dyscyplinę żołnierzy pełniących służbę w Instytucie.

Dyrektor:

  • ustala plany działalności Instytutu;
  • realizuje politykę kadrową;
  • zarządza mieniem i odpowiada za jego wykorzystanie na realizację zadań statutowych Instytutu;
  • odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu;
  • reprezentuje Instytut;
  • podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania rady naukowej.

Dyrektor
dr inż. Marek Różycki
tel. (+48) 261 885 555
e-mail: m.rozycki@wil.waw.pl

Zastępca Dyrektora
dr inż. Krzysztof Łysek
tel. (+48) 261 885 555
e-mai: k.lysek@wil.waw.pl

Zastępca Dyrektora ds. Wdrożeń i Produkcji Doświadczalnej
dr inż. Emil Kubera
tel. (+48) 261 885 700
e-mai: e.kubera@wil.waw.pl

Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Ekonomicznych
mgr Krzysztof Kwaśniewski
tel. (+48) 261 885 700
e-mai: k.kwasniewski@wil.waw.pl

Metadane

Data publikacji : 22.03.2019
Data modyfikacji : 13.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Pietrucha
Osoba udostępniająca informację:
Monika Pietrucha
Osoba modyfikująca informację:
Monika Pietrucha

Opcje strony

do góry